ବାରିପଦାରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ଗିରଫ, ବାବାଙ୍କ କାରନାମା ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ; ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ଜେଠାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗିରଫ ନେଇ ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ସୂଚନା

ବାରିପଦାରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ଗିରଫ, ବାବାଙ୍କ କାରନାମା ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ; ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ଜେଠାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗିରଫ ନେଇ ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ସୂଚନା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *