ଭୁବନେଶ୍ବର ଖାରବେଳନଗରରେ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ବାହାରିଲା କଟା ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ |

ଭୁବନେଶ୍ବର ଖାରବେଳନଗରରେ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ବାହାରିଲା କଟା ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ | ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ କଲୋନିରେ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ କଟା ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଜବତ | ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖାରବେଳନଗର ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *