ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍‌ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭର୍ସନ SLCMର ପରୀକ୍ଷଣ; ଚାନ୍ଦିପୁର ୩ ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍‌ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୨ଟା ୪୦ରେ ପରୀକ୍ଷଣ, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ୨୯୦ କିମି; ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କ୍ଷମତା ୩୦୦ କିଗ୍ରା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *