ଏରସମା ଥାନା କୁଞ୍ଜକୋଠି ଗାଁ ରେ ଅଖା ଭିତରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

ପାରାଦୀପ: ଏରସମା ଥାନା କୁଞ୍ଜକୋଠି ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର, ଅଖା ଭିତରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ମୃତ ମହିଳା ଅଜଗରକୋଠି ଗାଁର ସୂଚନା; ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୩ ଅଟକ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *