ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ୩ ଓ ୪ ତାରିଖ ପାଇଁ ୯୫ଟି ମେଲ୍‌ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍‌ ବାତିଲ କଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ

ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ୩ ଓ ୪ ତାରିଖ ପାଇଁ ୯୫ଟି ମେଲ୍‌ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍‌ ବାତିଲ କଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *