ପଞ୍ଜାବରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ | କପୁରଥାଲା ଆସନରେ ରାନା ଗୁରଜିତ ସିଂହ ବିଜୟ ।

ପଞ୍ଜାବରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ | କପୁରଥାଲା ଆସନରେ ରାନା ଗୁରଜିତ ସିଂହ ବିଜୟ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *