କନ୍ଧମାଳ: ରାଇକିଆ ଥାନା କରଡା଼ ଘାଟିରେ ୭୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା କାର୍ | ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୨ ମୃତ, ୮ ଜଣ ଗୁରୁତର ରାଇକିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି |

କନ୍ଧମାଳ: ରାଇକିଆ ଥାନା କରଡା଼ ଘାଟିରେ ୭୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା କାର୍ | ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୨ ମୃତ, ୮ ଜଣ ଗୁରୁତର ରାଇକିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *