କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଆଜି ଠାରୁ ୧୦ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା | ଜାନୁଆରି ୧୧ ଯାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ |

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଆଜି ଠାରୁ ୧୦ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା | ଜାନୁଆରି ୧୧ ଯାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *