ପାକିସ୍ତାନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ । ଆଜି ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହେବ ଭୋଟିଂ । ଆସ୍ଥା ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦରେ ୧୪୪ ଧାରା ଜାରି |

ପାକିସ୍ତାନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ । ଆଜି ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହେବ ଭୋଟିଂ । ଆସ୍ଥା ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦରେ ୧୪୪ ଧାରା ଜାରି |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *