କେନ୍ଦୁଝରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମିଲେଟ୍ କାଫେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ; ମିଳିବ ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ

କେନ୍ଦୁଝରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମିଲେଟ୍ କାଫେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ କାଫେରେ ମିଳିବ ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *