ବିଶ୍ବ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପୟନସିପ୍‌-୨୦୨୩ ; ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ନୀରଜଙ୍କ ୮୮.୭୭ମିଟର ଥ୍ରୋ | ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ | ପ୍ୟାରିସ୍‌ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲିଫାଏ କଲେ ନୀରଜ |

ବିଶ୍ବ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପୟନସିପ୍‌-୨୦୨୩ ; ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ନୀରଜଙ୍କ ୮୮.୭୭ମିଟର ଥ୍ରୋ | ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ | ପ୍ୟାରିସ୍‌ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲିଫାଏ କଲେ ନୀରଜ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *